رد کردن لودر

در حوزه طراحی و مهندسی پروژه (Engineering)

مهندسی پایه این طرح به جز قسمت ترمینال به پایان رسیده است. مهندسی تفصیلی نیز در حال انجام است و پیش بینی می شود که تمامی مدارک این فاز مهندسی در 4 قسمت (با توجه به اولویت های برنامه زمانی برای اجرا در سایت) در ماه های آتی برای کارفرما ارسال گردد.  

 

در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

- تهیه دستورالعمل های جدید و مورد نیاز در سایت نظیر: دستورالعمل حراست و بازدید و ممیزی و ارزیابی سالکو

- بازنگری دستورالعمل HSE پیمانکار در سایت

- نظارت بر اجرای دستورالعمل های ایمنی در راستای اهداف و خط مشی سازمان سالکو

- بازدیدهای مستمر روزانه و هفتگی از فعالیت های پیمانکاران در سایت 

- برگزاری جلسات هفتگی و ماهیانه HSE در سایت

- جذب نفرات HSE در سایت با توجه به افزایش فعالیت های سایت

- برنامه ریزی و طرح ریزی جهت ایجلد فضای سبز در سایت با توجه به اهمیت موضوعات زیست محیطی در شرکت آلومینیوم

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

دفتر مرکزی : ایران - تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- کوچه سیزدهم- شماره 35

آخرین ویدئو

دفتر لامرد

استان فارس - شهرستان لامرد- کیلومتر 8 جاده محور لامرد-خنج - منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر- صندوق پستی 346

52721901-2(9871+)
52725790(9871+)
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
عضویت در خبر نامه