رد کردن لودر

کارخانه آندسازی 

کارخانه آند سازی این شرکت متشکل از کارگاه های ساخت آند خام، پخت آند و میله گذاری آند می باشد.
در کارگاه ​تولید آند خام روزانه 432 آند ساخته و به کارگاه پخت انتقال می یابد. ظرفیت تولید کارگاه پخت این شرکت 200 هزار تن در سال بوده که  در 66 واحد کوره پخت عملیات لازم انجام می گیرد. در کارگاه میله گذاری آند نیز روزانه 322 آند ​میله گذاری و به کارخانه احیا ارسال می گردد. همچنین آندهای مصرف شده جهت استفاده از مواد باقیمانده، از کارخانه احیاء به کارگاه میله گذاری برگشت داده شده و پس از جداسازی مواد به سیلوهای مربوطه جهت استفاده مجدد در آندسازی انتقال می یابد. 
این شرکت تنها واحد ذوب آلومینیوم در کشور است که کلیه کارگاهای لازم جهت تولید آند مورد نیاز خطوط تولید خود را احداث می نماید که این یکی از بزرگترین مزایای طرح این شرکت می باشد.


فرایند تولید


مواد اولیه مورد نیاز ساخت آند شامل پترولیوم کک، آند برگشتی و قیر صنعتی می باشد. آند برگشتی یا باتس قسمتی از آندهای ساخته شده است که پس از استفاده در خط تولید احیاء به کارخانه تولید آند برگشت داده می شوند. پترولیوم کک و باتس برگشتی در مقادیر و اندازه های مشخص شده با قیرصنعتی تا درجه حرارت حدود 180 درجه سانتیگراد مخلوط می شوند سپس خمیر حاصل در پرسهای مخصوص آند فرم داده می شود که آندهای تولیدی را اصطلاحاً آند خام (Green Anode)می نامند که وزن آن حدود 1/3 تن می باشد.

آند خام تولید شده در کارگاه پخت آند تا 1200 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود تا هم استحکام مکانیکی و هم هدایت الکتریکی آن افزایش یابد و سپس در کارگاه احیاء استفاده می شود. جهت تولید هر تن آلومینیوم اولیه حدود نیم تن آند مورد نیاز است.
در فاز اول حدود 63000 تن آند برگشتی یا باتس در سال تولید می شود. هر دو کارگاه ​تولید آند خام و پخت آند مجهز به سیستم کنترل آلودگی و تصفیه دود و غبار حاصل از تولید آند می باشد.
آندهای مصرف شده و برگشتی از کارگاه احیاء در کارگاه میله گذاری تمیز می شود. بتهای خط تولید احیاء در این قسمت جدا شده و پس از جمع آوری، به فرایند تولید آلومینیوم اولیه برگشت داده می شود. باتس یا آندهای باقیمانده  برگشتی پس از تمیز شدن در کارگاه میله گذاری به کارگاه تولید آند خام فرستاده شده و در کارگاه میله گذاری آندهای جدید و پخته شده، میله گذاری و جهت مصرف به کارگاه احیاء ارسال می شوند.


آخرین مقالات

مقاله ای ثبت نشده است

آخرین اخبار

دفتر مرکزی : ایران - تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- کوچه سیزدهم- شماره 35

آخرین ویدئو

دفتر لامرد

استان فارس - شهرستان لامرد- کیلومتر 8 جاده محور لامرد-خنج - منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر- صندوق پستی 346

52721901-2(9871+)
52725790(9871+)
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
عضویت در خبر نامه