رد کردن لودر

شمش آلومینیوم

یکی از محصولات آتی کارخانه آلومینیوم جنوب شمش خالص می باشد. در فاز اول این پروژه قرار است تا سالانه 300 هزار تن آلومینیوم اولیه تولید گردد که 144 هزار تن از این ظرفیت تولید مربوط به شمش خالص خواهد بود. 

اسلب


از دیگر محصولات آتی کارخانه آلومینیوم جنوب ​اسلب می باشد. در فاز اول این پروژه قرار است تا سالانه 300 هزار تن آلومینیوم اولیه تولید گردد که ​156 هزار تن از این ظرفیت تولید مربوط به تولید اسلب و بیلت خواهد بود. 

بیلت

بیلت یکی از محصولات آتی کارخانه آلومینیوم جنوب ​​است. در فاز اول این پروژه قرار است تا سالانه 300 هزار تن آلومینیوم اولیه تولید گردد که ​156 هزار تن از این ظرفیت تولید مربوط به تولید بیلت و اسلب خواهد بود. 

دفتر مرکزی : ایران - تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- کوچه سیزدهم- شماره 35

آخرین ویدئو

دفتر لامرد

استان فارس - شهرستان لامرد- کیلومتر 8 جاده محور لامرد-خنج - منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر- صندوق پستی 346

52721901-2(9871+)
52725790(9871+)
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
عضویت در خبر نامه